• OÜ Hansatech peamiseks tegevusalaks on juhtmete, kaablite kokkuost, töötlemine ja müük. Meie firma eesmärgiks on mitte ainult laia valiku teenuste osutamine elanikele, ettevõtetele ja riiklikele struktuuridele sekundaarse tooraine utiliseerimisel, vaid ka mitmekülgne tegevus ümbritseva keskkonna kaitsmisel ja maapõuevarade hoidmisel.
  • Kaablite ringlussevõtul ei jää peaaegu ültse jääke. Saadavaid tooteid (vase- ja alumiiniumgraanulid, PVC, PE) kasutatakse tööstuse eri valdkondades (värvide, ehitusmaterjalide, valutoodete, plastmasside jms tootmisel).
  • Meie eripäraks on individuaalne lähenemine igale kliendile.
  • Kaal määratakse sertifitseeritud kaaludel.