Keraamiset katalysaattorit   37,14 Euro/kg

Metallikatalysaattorit  12,07 Euro/kg